โทมัสเจฟเฟอร์สัน

พาณิชย์กับทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรกับใครควรจะเป็นคำขวัญของเรา

การเลือกเครื่องลดความชื้น เลือกที่ดีที่สุด

เครื่องลดความชื้น 1.ประสิทธิภาพในการกรองอนุภาคของฝุ่น ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของแผ่นกรอง แผ่นกรองที่ดีควรมีลักษณะดังนี้ – แผ่นกรองที่ดีต้องมีความสามารถในการกรองอนุภาคของฝุ่นละอองขนาดเล็กได้ดี โดยทั่วไปอยู่ที่ 10m. ถึง 0.3 m.แต่แผ่นกรองที่มีประสิทธิภาพสูงสามารถทำได้ตั้งแต่ 10m. ถึง 0.005 m. หรือ 5 nano – แผ่นกรองที่ดีต้องมีคุณสมบัติในการปล่อยให้อากาศใหลผ่านได้ดี ช่วยในการประหยัดพลังงาน – แผ่นกรองทั่วไปประเภทเส้นใยหรือที่มีลักษณะเป็แผ่น ยิ่งมีเส้นใยที่มีความถี่และหนาแน่นมากยิ่งสามารถกรองฝุ่นได้เล็กลงเท่านั้น แต่อากาศก็ยิ่งสามารถผ่านได้น้อยลง ต้องใช้พลังงานจำนวนมากในการผลักดันอากาศให้ผ่านแผ่นกรอง และขณะที่ใช้งานปริมาณฝุ่นที่ถูกดักไว้จะติดอยู่ที่แผ่นกรอง ยิ่งทำให้ปริมาณอากาศที่ผ่านจะลดน้อยลงเรื่อยๆ – แตกต่างจากการกรองระบบเส้นใยไฟฟ้าสถิตย์ที่มีเส้นใยที่ไม่หนาแน่น แต่หนาแน่นด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้าสถิตย์ เมื่อเส้นใยถูกเหนี่ยวนำด้วยความต่างศักย์ทางไฟฟ้าให้มีสภาพเป็นแม่เหล็กดูดอนุภาคของฝุ่นอะอองไว้ อนุภาคยิ่งเล็กยิ่งมีมวลน้อยจะถูกดูดติดไว้กับเส้นใยได้ง่าย – แผ่นกรองที่ดีควรมีอายุการใช้งานที่นาน ควรมากกว่า 6 เดือน และมีการรับประกันที่น่าเชื่อถือ – แผ่นกรองที่ดีควรมีผลการวิจัยที่บ่งบอกถึงประสิทธิภาพที่แท้จริง จากสถาบันที่น่าเชื่อถือ ไม่ใช่มีแต่คำโฆษณา 2.เครื่องลดความชื้นที่ดี ยิ่งถ้ามีรางวัลนวัตกรรมหรือสิ่งประดิษฐ์ยืนยันในประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะมาจากสถาบันภายในประเทศ หรือต่างประเทศ ยิ่งดี 3.ควรเลือก เครื่องลดความชื้น ที่มีมาตรฐานรับรองเช่น มอก, ISO, IEC หรืออื่นๆ […]

more... »

Wed, May 13 2015 » ธุรกิจ » Comments Off on การเลือกเครื่องลดความชื้น เลือกที่ดีที่สุด