โทมัสเจฟเฟอร์สัน

พาณิชย์กับทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรกับใครควรจะเป็นคำขวัญของเรา

เครื่องโทรสารที่สำนักงานส่วนใหญ่ต้องการจะรู้ได้อย่างไร

เครื่องโทรสาร แบบ Non-Cutter Fax เป็นแบบไม่มีใบมีดที่ใช้ในการตัดกระดาษเวลา ที่ คนส่งเอกสารมามันก็จะติดกันเป็นพรืดๆ ซึ่งจะเสียเวลามาตัดเป็นแผ่นๆ กันอีกทีอีกทั้งเป็นรุ่นที่ไม่มีบัฟเฟอร์ซึ่งจะเอามาเก็บข้อมูลในกรณีที่ กระดาษหมด แต่ข้อดีของเครื่องโทรสารประเภทนี้คือจะมีราคาที่ถูกที่สุดในบรรดาเครื่องโทรสารต่างๆ ซึ่งโดยพักหลังนี้ไม่ค่อยจะเป็นที่นิยมกันแล้วเพราะไม่ค่อยจะอำนวยความสะดวกสักเท่าไหร่ QCDM ของเครื่องโทรสาร คือ คุณภาพนั้นขึ้นอยู่กับเครื่องโทรสารที่สำนักงานนั้นเลือกใช้ว่าส่วนใหญ่แล้วสำนักงานนั้นเน้นการใช้งานด้านไหนมากกว่ากัน สร้างลดต้นทุนในการส่งเอกสารภายในองค์กรได้แทนการใช้พนักงานไปส่งและเพื่อให้เกิดความรวดเร็วด้านการสื่อสารทางธุรกิจประหยัดและคุ้มค่ายังทำให้ลดต้นทุนค่าจ้างพนักงานรับ-ส่งเอกสาร และยังสามารถใช้เป็นโทรศัพท์ได้อีกด้วยเมื่อต้องการจะติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายในได้และยังมีความรวดเร็วทางด้านการรับส่งเอกสาร เครื่องโทรสารนั้นสามารถช่วยทำให้สำนักงานนั้นลดต้นทุนลงได้ และยังทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็วเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งนั้นต้องการเอกสารของสำนักงานเรา และไม่จำเป็นที่จะต้องไปเอกสารเก็บไว้เพราะจะทำให้เสียเวลาและสิ้นเปลืองกระดาษอีกด้วย การทำงานของเครื่องโทรสารนั้นยังมีประสิทธิภาพมีมากมายหลายด้าน ลดความยุ่งยากในการใช้งาน สนใจสามารถดูได้ที่พรทวี เอโอ

more... »

Mon, September 5 2016 » สินค้า, เทคโนโลยี » Comments Off on เครื่องโทรสารที่สำนักงานส่วนใหญ่ต้องการจะรู้ได้อย่างไร

Barcode Scanner มันคืออะไรกันนะ

เครื่องอ่านบาร์โค้ด (Barcode Scanner) เป็นอุปกรณ์ที่มีหน้าที่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ เฉกเช่นเดียวกันกับคีบอร์ด แต่มีคุณสมบัติเพิ่มเติมคือความสามารถในการอ่านแท่งบาร์โค้ดแล้วนำไปประมวลผลเป็นข้อมูลที่สามารถเข้าใจได้ด้วยคอมพิวเตอร์ก่อนส่งต่อให้กับระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของความรวดเร็วและแม่นยำในการทำงาน แทนการใช้แรงงานคนในการพิมพ์ข้อมูลเข้าสู่ระบบทีละตัวอักษรซึ่งสามารถเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายและมีความล่าช้า ในการเลือกซื้อเครื่องอ่านบาร์โค้ด ผู้ใช้จำเป็นจะต้องพิจารณาถึงรูปแบบของข้อมูลบาร์โค้ดที่เราจะนำเครื่องอ่านไปใช้งานด้วย บาร์โค้ดจะมีอยู่ 2 แบบใหญ่ๆ คือบาร์โค้ดในแบบ 1D และ บาร์โค้ดในแบบ 2D โดยบาร์โค้ดในแบบ 1D จะมีลักษณะเป็นแท่งบาร์โค้ดในแนวนอนทั่วๆไปที่เราสามารถพบเห็นได้บนตัวสินค้าต่างๆที่มีการใช้สอยอยู่ในชีวิตประจำวัน ซึ่งบาร์โค้ดในแบบ 1D นั้นมีข้อจำกัดในเรื่องของปริมาณการเก็บข้อมูลในแท่งของบาร์โค้ด เนื่องจากข้อมูลจะถูกบันทึกขยายออกไปในแนวนอนกว้างขึ้นเรื่อยๆตามปริมาณข้อมูล จนถึงในอัตราส่วนที่เครื่องอ่านไม่สามารถอ่านได้ครอบคลุม จึงเหมาะกับการใช้ในงานทั่วๆไปที่ไม่มีความจำเป็นในการเก็บข้อมูลปริมาณมาก เช่น การเก็บตัวเลขรหัสสินค้า หรือการเก็บหมายเลขเครื่อง Serial Number บาร์โค้ดในอีกรูปแบบคือบาร์โค้ดแบบ 2D ซึ่งจะถูกนำมาใช้ทดแทนข้อด้อยของบาร์โค้ดในแบบ 1D คือบาร์โค้ดในแบบ 2D นั้นสามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งในแนวตั้งและแนวนอนจึงสามารถเก็บข้อมูลได้ในปริมาณที่มากกว่าเพราะสามารถขยายออกไปได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

more... »

Wed, May 28 2014 » เทคโนโลยี » Comments Off on Barcode Scanner มันคืออะไรกันนะ