โทมัสเจฟเฟอร์สัน

พาณิชย์กับทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรกับใครควรจะเป็นคำขวัญของเรา

มารู้จักเครื่องโหวตลงคะแนนกันเถอะ

สมัยก่อนใช้ การยกมือ ขานชื่อ หย่อนบัตร นับผู้ออกเสียง และใช้กระดานจดคะแนน ระบบต่างๆ นี้จะหมดไปเพราะโกงการนับคะแนนได้ ถึงเวลาแล้วที่ต้องนำเทคโนโลยีมาใช้แทน เพื่อการศึกษา การแพทย์ โรงงาน การประชุมสัมนา สถาบันการเงินต่างๆ ฯลฯ วิวัฒนากาลทางเทคโนโลยีเปลี่ยนไป เครื่องมือทางอีเล็คโทนิคจึงเข้ามา นั้นก็คือ เครื่องโหวตลงคะแนน

s_p1_20150605143640

เพื่อให้เกิดความโปรงใส ในการนับคะแนนเสียง จึงใคร่เสนอแบบดิจิตอล สำหรับการทดสอบไอคิว การประชุมสัมนา เพื่อลงมติต่างๆ เลือกประธาน การประกวดร้องเพลงประกวดบนเวทีต่างๆ เกมโชว์ หรือแม้นแต่การสอบ ก็ได้พัฒนามาใช้เครื่องโหวตลงคะแนน กำลังเป็นที่นิยมในวงการต่างๆ เพื่อความรวดเร็วและโปร่งใส เครื่องโหวตลงคะแนนแบบดิจิตอล   หลายๆ การประชุมต่างมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับจากการประชุมในครั้งนั้น หากแต่จะทำอย่างไร ถึงจะได้รับทราบถึงผลลัพธ์ดังกล่าวในเวลาอันสั้น

เราได้ริเริ่มนำอุปกรณ์สุดล้ำ คือ “ระบบ Voting” เข้ามา และได้รับการตอบรับจากหน่วยงานต่างๆ เช่น สถานศึกษา หน่วยงานการแพทย์ องค์กรรัฐ และเอกชนต่างๆ เป็นอย่างดีและต่างก็หันมาใช้ระบบ Voting กันมากขึ้นในปัจจุบัน

ด้วยหลักการการทำงานที่แสนสะดวก ลูกค้าเพียงเตรียมข้อมูล เช่น คำถามเพื่อขอความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุมในโปรแกรม Microsoft Powerpoint แล้วนำมาเพิ่มเติมฟังก์ชั่นการโหวตจากโปรแกรมเฉพาะของทีไมค์ จากนั้นผู้เข้าร่วมประชุม ก็สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Keypad ที่จะมอบให้กับผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละท่าน ในการเลือกโหวตข้อที่ตนคิดว่า “ใช่” ที่สุด หลังจากสิ้นสุดการโหวตในแต่ละข้อแล้ว ก็สามารถดู “ผลลัพท์” ที่ได้จากการโหวตได้ทันที โดยสามารถแสดงเป็น กราฟแท่ง, กราฟพาย หรือแสดงเป็นจำนวนตัวเลข ได้อีกด้วย

Fri, October 7 2016 » สินค้า