โทมัสเจฟเฟอร์สัน

พาณิชย์กับทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรกับใครควรจะเป็นคำขวัญของเรา

การเลือกคอนโดเพื่อการรับบริหารอาคารอย่างถูกหลักวิธีโดยนิติบุคคล

คอนโดบางทีมักจะมีการเลือกกรมการและเลือกผู้จัดการนิติบุคคลฯ  หรือที่เรียกว่าเป็นการบริหารภายใน โดยมีบุคคลเดียวที่เป็นเจ้าของ โดยจะให้เงินเดือนให้ผู้จัดการนิติบุคคลอย่างต่ำก็ 20000 ดังนั้นก่อนจะมีการตัดสินใจสิ่งใดก็ตามจะมีการประชุมกันเสียก่อน แต่หากที่ใดมีบุคคลที่ขึ้นมาอาสาทำนิติบุคคล ไม่จำเป็นต้องห่วงเลยเพราะเขาจะมาทำด้วยใจไม่เอาแม้แต่สตางค์แดงเดียว

proactivemanagemen

หลักๆที่สำคัญของการจะมารับบริหารอาคารนั้น จะต้องรู้ว่ามีผู้จัดการอาคาร ,  การเงิน,  บัญชี ,  ช่างประจำอาคาร   บุคคลเหล่านี้  คอนโดหรือเรียกว่า ” นิติบุคคล” บางแห่งจะจ้างบุคคลภายนอกมาทำงานให้  แล้วจ่ายเงินเดือนให้  หรือคอนโดบางแห่งก็จ้างบริษัทมาทำงานให้  หรือบางทีอาจจะเป็นผู้จัดการนิติบุคคลยังคงเป็นคนภายในคอนโด ที่เข้ามาช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ

หรือไม่หากเรามีการรับบริหารอาคารมา เขาอาจจะมีแบบครบเซตมาให้เราเลย โดยที่ไม่ต้องหาจากที่ไหนอีก ประกอบด้วย  ผู้จัดการนิติบุคคลฯ  ,  ผู้จัดการอาคาร  ,  บัญชี  ,  การเงิน ,  ช่าง  ,  รปภ.  แม่บ้าน ด้วย   แบบนี้เรียกว่า ผู้จัดการนิติบุคคลฯ  เป็นคนภายนอก

ดังนั้นในส่วนของการรับบริหารอาคารต้องขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแบบใดจะหาบุคคลเข้ามาเอง หรือจะเอาแบบที่คลอบคลุมแล้วก็ย่อมได้ เพราะจะมาเป็นเสร็จสรรพเรานั้นมีเพียงหน้าที่แค่จ่ายเงินเท่านั้นเอง การบริหารไม่ใช่เรื่องยากเพียงเราต้องอาศัยความพยายามมุ่งมั่นที่จะทำให้สำเร็จ และทุกอย่างที่เราตั้งเป้าหมายไว้ก็จะบรรลุไปได้เองในการบริหารงานอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ

Wed, January 18 2017 » บริการ