โทมัสเจฟเฟอร์สัน

พาณิชย์กับทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรกับใครควรจะเป็นคำขวัญของเรา

การออกแบบและติดตั้งคูลลิ่งทาวเวอร์(Industrial Cooling Tower)

Cooling Tower เป็นอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนชนิดหนึ่ง ใช้สำหรับแลกเปลี่ยนความร้อนระหว่างน้ำและอากาศ โดยอาศัยหลักการระเหยตัวของน้ำ (Evaporation) เพื่อดึงความร้อนออกจากน้ำที่มีอุณหภูมิสูง ซึ่งถ้าแยกประเภทของ Cooling Tower ตามลักษณะของการแลกเปลี่ยนความร้อนจะสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การแลกเปลี่ยนความร้อนชนิดไหลขวางกัน (Cross Flow Cooling Tower) และชนิดไหลสวนทางกัน (Counter Flow Cooling Tower)

  1. ไม่ควรติดตั้งใกล้กับอาคารหรือที่ทำงาน เนื่องจาก Cooling Tower ค่อนข้างเสียงดัง
  2. ออกแบบแผงขยายฟิล์มน้ำ และระบบกระจายน้ำให้เหมาะสม
  3. เลือกขนาดของพัดลมควบคุมการไหลของอากาศให้เหมาะสม
  4. ออกแบบเพื่อลดการสูญเสียของละอองน้ำ
  5. นำค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียกของอากาศ อุณหภูมิน้ำร้อนที่ทางเข้า อุณหภูมิน้ำเย็นที่ทางออก มาพิจารณาให้สัมพันธ์กับอัตราการไหลของน้ำที่ต้องการทำความเย็น ตัวอย่างการใช้งาน Cooling Tower ได้แก่ การใช้งานกับระบบทำความเย็น, ระบบเครื่องอัดอากาศ, เครื่องยนต์ดีเซล, เตาหลอมโลหะแบบเหนี่ยวนำ และขบวนการชุบแข็ง

โครงสร้างของหอระบายความร้อน(Cooling Tower) มีหลายรูปแบบ แต่ที่เห็นและเป็นที่นิยมมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ

แบบที่มีรูปเป็นถังวงกลม ทำด้วยไฟเบอร์กล๊าส มีการออกแบบเป็น Counter Flow แบบนี้จะมีราคาถูกแต่ประสิทธิภาพต่ำและใช้น้ำมาก

ทรงสี่เหลี่ยม ทำด้วยไฟเบอร์กล๊าสหรือกระเบื้องหรือโลหะมีการออกแบบเป็น Cross Flow แบบนี้จะมีราคาแพงกว่า แต่ประสิทธิภาพสูงใช้พื้นที่น้อยกว่า และใช้น้ำน้อยกว่าถึงประมาณ 30%

 

Tue, October 11 2016 » สินค้า