โทมัสเจฟเฟอร์สัน

พาณิชย์กับทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรกับใครควรจะเป็นคำขวัญของเรา

การทำงานของระบบสปริงเกอร์

จะดีแค่ไหนหากบ้านของคุณได้ประหยัดค่าน้ำประปา  และยังเป็นการช่วยประหยัดทรัพยากรช่วยโลกได้ด้วย   หากคุณต้องรดน้ำต้นไม้แล้วต้องจ่ายค่าน้ำแพง  และยังทำให้สิ้นเปลื้องทรัพยากรอีกคุณคงจิตตกไปเลยที่เดียว  วันนี้  itec.co.th จะพาคุณมารุ้จักกับเจ้าตัวช่วยในการประหยัดน้ำค่ะ  นั่นก็คือ  สปิงเกอร์ นั้นเองค่ะ

ระบบสปริงเกอร์ คือ การบีบอัดฉีดน้ำ ให้แตกเป็นสายและหมุนเหวี่ยงไปรอบ ๆ ต้นไม้ พืชผัก พืชสวน ช่วยฉีดเพื่อลดอุณหภูมิที่ร้อนนั้นให้ได้รับความเย็น ชื่นฉ่ำด้วยละอองน้ำ

การทำงานของระบบสปริงเกอร์

maxresdefault-1

ระบบสปริงเกอร์รดน้ำต้นไม้อัตโนมัติ มีองค์ประกอบของอุปกรณ์หลัก ๆ ดังนี้

  1. หัวจ่ายน้ำ (Sprinkler Head) มีหลายชนิด ถ้าแบ่งตามลักษณะการฉีดน้ำจะมีแบบ spray head, rotor หรือแบบน้ำหยดทั้งนี้การเลือกใช้งานจะต้องเลือกให้เหมาะสมกับลักษณะของพื้นที่ ชนิดของดินและพืช
  2. วาล์วไฟฟ้า (Solenoid Valve) ใช้ไฟฟ้าความต่างศักย์ต่ำ (24 โวลท์) จากคอนโทรลเลอร์ในการสั่งการให้วาล์วเปิด-ปิด
  3. คอนโทรลเลอร์ (Controller) เป็นอุปกรณ์ที่สั่งให้วาล์วไฟฟ้าเปิดปิดตามเวลาและระยะเวลาที่กำหนดไว้
  4. เครื่องสูบน้ำ (Pump) ระบบสปริงเกอร์ใช้แรงดันน้ำค่อนข้างสูงจึงจำเป็นจะต้องมี เครื่องสูบน้ำที่เหมาะสมกับระบบโดยเฉพาะ
  5. ระบบตั้งเวลารดน้ำ (timer) อุปกรณ์ตั้งเวลาซึ่งเราสามารถเลือกได้ว่าจะใช้แบบธรรมดาหรือดิจิตอล

สปริงเกอร์ อุปกรณ์รดน้ำชิ้นสำคัญประจำสวน

 

Thu, October 6 2016 » สินค้า